ΤΗΕ WORLD HAPKIDO FEDERATION IN GREECE

Η Πανελλήνια Ένωση Χαπκίντο (ΠEX) με πρόεδρο τον προσωπικό μαθητή του Grand Master Kwang Sik Myung, Master Ευάγγελο Θάνο, 6ου Βαθμού (Dan) μαύρη ζώνη στο Hapkido και 8ου Βαθμού (Dan) μαύρη ζώνη στο Tae Kwon Do, είναι ο μόνος φορέας στην Ελλάδα που μπορεί να εγγυηθεί τη συνεχή εκπαίδευση και υποστήριξη σε κάθε επίπεδο, ως μέλος της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας Χαπκίντο (World Hapkido Federation). Αξιοσημείωτο είναι ότι η W.H.F. είναι η μοναδική ομοσπονδία Hapkido η οποία εξασκεί όλη την ύλη του αυθεντικού παραδοσιακού Hapkido με πάνω από 3.500 βασικές τεχνικές και περίπου 10.000 συνδυασμούς.

Στους σκοπούς της Πανελλήνιας Ένωσης Χαπκίντο (εφεξής Π.Ε.Χ.) συγκαταλέγονται οι κάτωθι:

 • Η δημιουργία επίσημου ελληνικού φορέα που ασχολείται με την πολεμική τέχνη του Χαπκίντο
 • Η ευρεία εξάπλωση της πολεμικής τέχνης του Χαπκίντο στην αυθεντική του μορφή στην Ελλάδα
 • Η ορθή και άρτια συνεχιζόμενη επιμόρφωση των εκπαιδευτών- μελών της Π.Ε.Χ.
 • Η διαρκής υποστήριξη των εκπαιδευτών – μελών της Π.Ε.Χ.
 • Η διαμόρφωση ενός «χάρτη» εκπαιδευτών με περιοχές αποκλειστικής εκπροσώπησης σε όλη την Ελλάδα

ΠΑΡΟΧΕΣ – ΠΡΟΝΟΜΙΑ – ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ

από την WHF και από την Π.Ε.Χ.

 • Πτυχία CUP
 • Πτυχία DAN
 • Πιστοποίηση εκπαιδευτή
 • Αναγνώριση σχολής
 • Πιστοποίηση αντιπροσώπου/αποκλειστικής εκπροσώπησης
 • Πιστοποίηση ιδιαίτερης προσφοράς
 • Σεμινάρια / Επιδείξεις
 • Σημαία