Το σύγχρονο έμβλημα

World Hapkido Federation

Το έμβλημα της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας Hapkido είναι το αναφαίρετο σύμβολο που περήφανα αναρτάται στην επίσημη ενδυμασία των ασκούμενων αλλά και των Δασκάλων, από της ιδρύσεως αυτής. Από τον Αύγουστο του 1967 μέχρι σήμερα, το σύμβολο που χρησιμοποιήθηκε ήταν ο Αετός. Ωστόσο τα μέλη της World Hapkido Federation έχουν υιοθετήσει τον παραδοσιακό και αυθεντικό συμβολισμό του Hapkido σαν το επίσημο έμβλημά τους. Το σύμβολο έχει εκμοντερνιστεί σε σχεδιασμό και εμφάνιση, αλλά ακόμα ενσωματώνει την θεωρία, τις αυθεντικές αρχές και την φιλοσοφία του Hapkido, που έχουν στηριχτεί στις αρχαίες ανατολικές παραδόσεις.

  • Ο Κύκλος έχει υιοθετηθεί από την φιλοσοφία των ανατολικών χωρών και συμβολίζει το Σύμπαν, ενώ ο εσωτερικός μικρότερος κύκλος συμβολίζει τον άνθρωπο.
  • Η Υδρόγειος αντιπροσωπεύει την συνεχή εξέλιξη και ανάπτυξη του Hapkido και της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας Hapkido.
  • Τα Βέλη, τα οποία δεν τα συναντάμε σε καμία άλλη πολεμική τέχνη ως λογότυπο, διαγωνίως αντιμέτωπα μεταξύ τους, εκφράζουν την χρήση των χεριών σε τεχνικές συχνά εφαρμόσιμες στο Hapkido. Αυτά τα δύο Βέλη συμβολίζουν επίσης τη συνδυαστική λογική του Θετικού & Αρνητικού ή αλλιώς όπως είναι ευρέως γνωστά Uom & Yang. Τέλος, αυτά τα 2 Βέλη μεταφράζονται και σαν την εσωτερική μας δύναμη, το «Ki».

Καταλαβαίνουμε λοιπόν ότι το έμβλημα εμπεριέχει όλα τα βασικά χαρακτηριστικά της φιλοσοφίας και της παράδοσης του Hapkido, με τις αρχές και τις αλήθειες του. Ευχόμαστε ότι αυτό θα γίνει ένα ευχάριστο αντιπροσωπευτικό σύμβολο του πνεύματος του Hapkido.