Το παραδοσιακό έμβλημα

World Hapkido Federation

Αυτό είναι το παραδοσιακό σύμβολο του Hapkido. Ο κύκλος συμβολίζει το σύμπαν, με τον εσωτερικό κύκλο να αντιπροσωπεύει τον άνθρωπο.

Οι δύο γωνίες που διασταυρώνονται με τον κύκλο εκατέρωθεν, απεικονίζουν τον ανθρώπινο αντιχείρα και το δείκτη, που υποδεικνύουν τη δράση του στον κόσμο, την ικανότητά του να επιτίθεται και να αμύνεται, να είναι απαλός και σκληρός όπου οι καταστάσεις το απαιτούν.

Οι διασταυρωμένες γωνίες επίσης αντιπροσωπεύουν το Ki (δύναμη, ενέργεια), καθώς και τα αντίθετα Uom & Yang τα οποία δείχνουν τις συνεχείς αλλαγές στον κόσμο μας αλλά και την ισορροπία μεταξύ των αντιθέτων που οδηγεί στην αρμονία.